Categoria: Creativitat

Creativitat en família

En els articles sovint parlo de creativitat: la capacitat que tots tenim per crear, pensar i fer coses diferents, sigui en l’àmbit que sigui.

Avui en dia tot va ple de creativitat! Tots sabem la importància que té per avançar o fer canviar les coses, o per sentir-nos més realitzats o per fer sortir el potencial de cadascú. Però moltes vegades tot acaba en paraules i bones intencions… perquè quan apareix la creativitat, sovint sol ser un moment, com a mínim, una mica incòmode.

La creativitat trenca amb el que està establert com “normal o habitual” i això fa que una persona amb una idea creativa de vegades sigui considerada rara o il·lusa. La creativitat implica experimentar, fer proves, equivocar-se i tornar a començar. I això, moltes vegades és impensable, ja que majoritàriament busquem un resultat bonic i immediat.

Tags: ,

Continue reading

Normalment la paraula diferència està poc utilitzada en l’àmbit educatiu. Sempre parlem d’igualtat. I per això es té molt en compte de tots els alumnes rebin i facin el mateix. Això es veu molt clar, per exemple, en la classe de plàstica on tots els alumnes fan el mateix i s’emporten un treball que es un clon del del costat.

No m’interpreteu malament, estic d’acord en la igualtat d’oportunitats i en que tots tenim els mateixos drets i deures. Però hi ha moments en que la igualtat passa a ser uniformitat, i aquí és quan perdem la riquesa de la diversitat. Massa sovint s’intenta que tothom faci el mateix, sense tenir en compte que cada nen i nena te la seva pròpia manera de crear i expressar-se.

Crec que es molt important adonar-nos de la diferència i respectar-la. Tots i cada un de nosaltres som únics i diferents. Quan se’ns permet expressar aquesta diferència aprenem a confiar en qui som i podem ser nosaltres mateixos.

Tags: ,

Continue reading

Quan pensem en la creativitat segurament ens imaginem originalitat, sorpresa o innovació, quelcom diferent al que estem acostumats. Però quan estem treballant o aprenent, normalment estem sempre sota la mirada estricte del judici i la crítica, amb poc marge per provar coses noves i sortir del que ja coneixem.

Encara que sabem que per ser creatius hem de canviar la mirada, quan ho intentem, ens trobem davant  l’enemic nº1 de la creativitat: el judici. El judici limita i apareix degut a la comparació amb el ja hi ha o amb el que hauria de ser.

Quan treballem sota la idea de creativitat hem de donar espai a la llibertat, al caos creatiu, a les proves, als errors i als fracassos. Si anem amb idees preconcebudes de com han que ser les coses, aturem la creativitat ja que ens centrem en assolir un model determinat i deixem de banda el que queda fora d’aquestes idees.

Quan donem aquest espai de llibertat d’expressió i experimentació, donem espai a la recerca de noves idees o de noves connexions entre les idees ja existent. Poden sortir disbarats, projectes que no porten enlloc, idees poc viables… però també ens trobarem davant de descobertes, nous punts de vista i projectes innovadors.

Tags: ,

Continue reading

Com ja vaig comentar en l’article Tots som creatius, en general tenim una idea errònia del què és la creativitat. Ens pensem que la creativitat és quelcom màgic que només tenen algunes persones i que només està relacionat amb el món de l’art, la tecnologia o el disseny.

La creativitat és la nostra capacitat per imaginar i crear, sigui en l’àmbit que sigui. Si només la centrem en un àmbit en concret, estem limitant molt l’expressió creativa de cadascú.

Quan pensem en la creativitat en el món infantil, ens podem adonar que està plegat de tòpics que no sempre tenen sentit. En aquest article vull analitzar algunes d’aquestes idees que tenim sobre la creativitat:

Tags:

Continue reading

Tots som creatius

Desenvolupar la creativitat personal és essencial per poder ser més nosaltres mateixos. La creativitat s’expressa diferent en cada persona, ja que tot som únics i diferents. Quan manifestem i expressem aquesta diferència és quan podem aportar noves idees al món, trobar maneres diferents de fer o d’actuar que poden solucionar un problema que fins ara no estava resolt, o fins i tot mostrar a altres persones que elles també poden deixar sortir la seva diferència.

La creativitat és el que ha fet avançar i créixer a la humanitat. Sorgeixen idees que mai abans s’havien vist i el món canvia perquè busquem la manera de posar-les en pràctica. La creativitat implica diferència i això aporta una riquesa molt gran a les persones i a la societat.

I què és la creativitat?

Tags:

Continue reading